top of page

Vážení priatelia dostihov a coursingu,

 

na základe uznesenia z korešpondenčného rokovania Prezídia ÚKK z 21.7.2019 bol náš klub poverený správou dostihov a coursingu a Dostihovej a coursingovej komisie (DCK) s platnosťou od 23.7.2019. Správou a riadením DCK je poverený p. Martin Latečka. V dohľadenej dobe bude predstavená a sfunkčnená nová komisia pre všetkých majiteľov chrtov so záujmom o ich športové aktivity. Veríme, že bude nápomocná rozvoju dostihového a coursingovému športu.

 

Svoje požiadavky a pripomienky smerujte na mailovú adresu:

dckslovensko@gmail.com

 

S podravom,                 

Vlastislav Vojtek - predseda klubu     

Oznámenia
DCK

( 02 )

Dostihová a coursingová komisia

Marec 27, 2020

Zápisnica zo zasadnutia DCK 06.03.2020

Zápisnica zo zasadnutia Dostihovej a coursingovej komisie konanej dňa 06.03.2020

[Zápisnica]

[Návrh upraveného NDCP]

[Prílohy NDCP]

Január 13, 2020

Zápisnica zo zasadnutia DCK 19.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia Dostihovej a coursingovej komisie konanej dňa 19.12.2019

[Zápisnica]

December 02, 2019

Poplatky DCK, rok 2019

Cenník a poplatky Dostihovej a coursingovej komisie.

[Poplatky]

Júl 23, 2019

Právomoci Dostihovej a coursingovej komisie

Od 27.7.2019 vykonáva do ustanovujúcej schôdze novej Dostihovej a coursingovej komisie všetky jej právomoci Klub chovateľov chrtov.

bottom of page