top of page

Vážení priatelia dostihov a coursingu,

 

na základe uznesenia z korešpondenčného rokovania Prezídia ÚKK z 21.7.2019 bol náš klub poverený správou dostihov a coursingu a Dostihovej a coursingovej komisie (DCK) s platnosťou od 23.7.2019. Správou a riadením DCK je poverený p. Martin Latečka. V dohľadenej dobe bude predstavená a sfunkčnená nová komisia pre všetkých majiteľov chrtov so záujmom o ich športové aktivity. Veríme, že bude nápomocná rozvoju dostihového a coursingovému športu.

 

Svoje požiadavky a pripomienky smerujte na mailovú adresu:

dckslovensko@gmail.com

 

S podravom,                 

Vlastislav Vojtek - predseda klubu     

Oznámenia
Kontakt

( 05 )

Kontakt

Slovenský klub chovateľov chrtov

Dostihová a coursingová komisia

Demänovská 48, 831 06 Bratislava - Rača

IČO: 42136032

DIČ: 2022733658

mail: dckslovensko@gmail.com

tel./fax: +421 2 44 88 29 62

účet: SLSP a.s. 5161462284/0900

IBAN  SK52 0900 0000 0051 6146 2284

BIC   GIBASKBX

bottom of page