top of page

Vážení priatelia dostihov a coursingu,

 

na základe uznesenia z korešpondenčného rokovania Prezídia ÚKK z 21.7.2019 bol náš klub poverený správou dostihov a coursingu a Dostihovej a coursingovej komisie (DCK) s platnosťou od 23.7.2019. Správou a riadením DCK je poverený p. Martin Latečka. V dohľadenej dobe bude predstavená a sfunkčnená nová komisia pre všetkých majiteľov chrtov so záujmom o ich športové aktivity. Veríme, že bude nápomocná rozvoju dostihového a coursingovému športu.

 

Svoje požiadavky a pripomienky smerujte na mailovú adresu:

dckslovensko@gmail.com

 

S podravom,                 

Vlastislav Vojtek - predseda klubu     

Oznámenia

( 03 )

Predpisy a tlačivá

August 07, 2019

Certifikáty pracovnej triedy

Žiadosti o vystavenie národneho a medzinárodného certifikátu pracovnej triedy.

[Žiadosť o NPC]

[Žiadosť o MPC]

August 06, 2019

Medzinárodný dostihový a coursingový poriadok FCI - platnosť od 1.5.2018

Účelom poriadku je zjednotiť podmienky dostihov a coursingov v rámci organizácií začlenených v rámci FCI. Obsahuje záväzné podmienky na schválenie, vypísanie a usporiadanie medzinárodných dostihov pre všetky národné zväzy.

[pdf]

August 06, 2019

Národný dostihový a coursingový poriadok - platnosť od 14.08.2018

DCK sleduje vydaním smerníc jednotný výklad Medzinárodného dostihového a coursingového poriadku FCI. Upresňuje body, v ktorých dostihový a coursingový poriadok FCI dáva členským krajinám právomoc úprav pre národné dostihy a coursing.

 

Národný dostihový a coursingový poriadok SR bol schválený 11.3.2015 a nadobudol platnosť 1. apríla 2015. Všetky zmeny v FCI Medzinárodnom dostihovom a coursingovom poriadku automaticky vstupujú do Národného poriadku SR.

[pdf]

bottom of page