top of page

Vážení priatelia dostihov a coursingu,

 

na základe uznesenia z korešpondenčného rokovania Prezídia ÚKK z 21.7.2019 bol náš klub poverený správou dostihov a coursingu a Dostihovej a coursingovej komisie (DCK) s platnosťou od 23.7.2019. Správou a riadením DCK je poverený p. Martin Latečka. V dohľadenej dobe bude predstavená a sfunkčnená nová komisia pre všetkých majiteľov chrtov so záujmom o ich športové aktivity. Veríme, že bude nápomocná rozvoju dostihového a coursingovému športu.

 

Svoje požiadavky a pripomienky smerujte na mailovú adresu:

dckslovensko@gmail.com

 

S podravom,                 

Vlastislav Vojtek - predseda klubu     

Oznámenia

( 01 )

Oznámenia

November 12, 2020

Medzinárodný dostihový a coursingový kalendár 

Na stránkach FCI bol uverejnený medzinárodný dostihový a coursingový kalendár na rok 2021.

[kalendár 2021]

November 12, 2020

Dostihový víťaž 2020

Žiadateľov o vystavenie Dostihového víťaza SR za rok 2020 prosíme aby do konca novembra vyplnili a a na mailovú adresu DCK zaslali priložený formulár.

[Žiadosť o DV]

Marec 17, 2020

 

Posun uzávierky prihlášok na ME v coursingu

 

Posunutie konania Majstrovstiev Európy v coursingu má vplyv aj na termín zaslania prihlášok. Uzávierka prihlášok sa posúva na 16.8.2020. Ostatné inštrukcie viď. oznámenie z 31.01.2020. 

Za DCK,

Martin Latečka

 

Marec 13, 2020

 

Oznam o zmene termínu konania ME v coursingu

Vážení priatelia dostihového a coursingového športu,
 

Šírenie choroby COVID-19 (koronavírus) a prijaté preventívne opatrenia jednotlivých štátov majú dopad na rôzne aspekty nášho života. 


Jedným z nich je aj rozhodnutie (po dohode s členmi CdL) usporiadateľa  Majstrovstiev Európy v coursingu 2020, že sa konanie majstrovstiev posunie na nový termín 16.-18.10.2020. Miesto konania majstrovstiev zostáva bez zmeny. Pre podrobnosti prosím sledujte oficiálnu stránku podujatia https://ecc2020.hu/en/news/
 

Dávame do pozornosti, že okolité krajiny postupne rušia resp. presúvajú podujatia ktoré sa mali konať v mesiacoch marec až máj. V prípade, že ste sa v tomto období plánovali zúčastniť niektorého preteku preverte si u usporiadateľa či pretek nebol zrušený.
 

Za DCK,

Martin Latečka
 

 

 

Február 08, 2020

 

Oznam Dostihovej a coursingovej komisie ku coursingovým pretekom konaným v termíne 29.2.-1.3.2020. 

Nadväzujúc na rozhodnutie zriaďovateľa DCK zo dňa 30.01.2020 oznamujem, že pre termín 29.2.-1.3.2020 DCK akceptuje za riadny CACIL coursing pretek organizovaný Slovenským dostihovým a coursingovým zväzom v Adamove.

 

Toto rozhodnutie je jedným z dvoch možných zlých rozhodnutí, ktoré je dôsledkom neakceptácie riadnych výsledkov zasadnutia DCK z 19.12.2019 zo strany klubu Slovenský dostihový a coursingový zväz a jeho následných aktivít.

 

Ďakujem ústretovosti klubu Racing House Slovakia, ktorý musí zrušiť rozbehnuté úsilie spojené s organizáciou pre ich klub riadne schválého podujatia.

Upravený kalendár coursingových pretekov pre rok 2020 bude zverejnený v 7. Kalendárnom týždni po nevyhnutnom hlasovaní DCK a dohode s SKJ.

V mene DCK sa ospravedľujem fanúšikom dostihového a coursingového športu za vzniknutú situáciu.

Martin Latečka
Predseda DCK

 

 

Január 31, 2020

 

Majstrovstvá Európy v coursingu 1.-3. Mája -  Maďarsko

Záujemcov o účasť na ME žiadame o zaslanie prihlášky najneskôr do 30.3.2020. Zároveň s prihláškou zasielajte aj potvrdenie o úhrade poplatku vo výške 60,- na účet DCK.

Nominačné kritériá výberu reprezentantov na ME:

a) potrebná licencia (dostihová alebo licencia pre coursing)

b) každý chrt musí pred dátumom uzávierky podania prihlášok prejsť 2 pretekmi bez diskvalifikácie.

c) pokiaľ bol pes diskvalifikovaný z preteku v dobe medzi uzávierkou podania prihlášok a dátumom konania ME, jeho účasť je vylúčená.

Pre účasť na ME v coursingu sú oprávnení len tí psi, ktorých dosiahnuté výsledky predstavujú vysoký štandard kvality nutný pre tento druh vrcholovej súťaže. DCK určí psov vhodných pre účasť na ME v coursingu 2020.

Ak počet záujemcov prevyšuje stanovený limit (6 jedincov pre plemeno a pohlavie), bude DCK postupovať pri nominácii reprezentantov podľa nasledujúcich kritérií:

1. kritérium: coursingový víťaz za rok 2019

2. kritérium: finálové umiestnenie (do 6. miesta) na ME v coursingu 2019 v Estónsku

3. kritérium: najlepšie tri umiestnenia v pretekoch v predchádzajúcej a aktuálnej dostihovej sezóne, pri rovnosti rozhoduje umiestnenie v ďalšom preteku.

Team leader bude nominovaný po uzávierke prihlášok (po 30.3.2020).

Informácie o ubytovaní nájdete na webovej stránke podujatia resp. v propozíciách.

[Prihláška]

[Oficiálne propozície v AJ]

[Voľný preklad propozícii v SJ]

Január 14, 2020

Termíny merania kohútikovej výšky vipetov a talianskych chrtíkov v roku 2020

22.2.2020          Špeciálna výstava chrtov v Pezinku  
29.2-1.3.2020    Coursing Žilina
1.8.- 2.8.2020    Coursing Bratislava
8.-9.8.2020        Klubová výstava chrtov v Mojmírovciach
10.-11.10.2020  Coursing Liptovský Mikuláš

Riadne prihlásené vipety a talianske chrtíky sú premeriavané bez poplatku. V prípade záujmu o meranie zašlite formálnu prihlášku najneskôr 2 dni pred podujatím a na meranie si prineste tréningovú knižku a licenčnú kartu.

Prvé meranie sa uskutoční 22.2.2020 na Špeciálnej výstave chrtov v Pezinku po posúdení v kruhu.

[Prihláška]

Január 13, 2020

Coursingový kalendár 2020 a Podmienky súťaže o titul Coursingový víťaz SR 2020 a Dostihový víťaz SR 2020

Coursingový kalendár pre rok 2020 a podmienky súťaží o titul Coursingový resp. Dostihový víťaz SR 2020" v zmysle výsledkov zasadnutia DCK zo dňa 19.12.2019.

[Kalendár a podmienky]

Január 08, 2020

Majstrovstvá európy v coursingu - Maďarsko

Majstrovská sveta na dráhe - Fínsko

Dávame do pozornosti oficiálne webové stránky nastávajúcich Majstrovstiev Európy v coursingu, ktoré sa uskutočnia 01.-03.5.2020 v Maďarsku resp. Majstrovstiev sveta na dráhe, ktoré sa uskutočnia 04.-06.9.2020 vo Fínsku.

 

Propozície a usmernenie pre prihlásenie zverejníme čoskoro.  

November 26, 2019

Meranie vipetov a talianskych chrtíkov

Na medzinárodnej výstave CACIB Nitra dňa 7.12.2019 o 11:00 bude možné po prihlásení a zaslaní prihlášky zmerať výšku vipetov a talianskych chrtíkov. 

Riadne prihlásené vipety a talianske chrtíky sú premeriavané bez poplatku. V prípade záujmu o meranie zašlite formálnu prihlášku a na meranie si prineste tréningovú knižku a licenčnú kartu.

[Prihláška]

November 22, 2019

Dostihový víťaz SR 2019

Žiadateľov o vystavenie Dostihového víťaza SR za rok 2019 prosíme do konca novembra o vyplnenie a zaslanie priloženého formulára na mailovú adresu DCK.

[Žiadosť o DV]

September 12, 2019

ME v dostihoch Gelsenkirchen 6. - 9.9.2019

S potešením oznamujeme že Slovenský zástupcovia na Majstrovstvách Európy v dostihoch, konaných v dňoch 6.-9.9.2019 v Gelsenkirchene, sa umiestnili na vynikajúcom 2. a 3. mieste. Obom reprezentantom a ich majiteľom gratulujeme a ďakujeme za účasť!

Taliansky chrtík šprintér:

2. miesto ETERNO DI SANGUE REGALE

majiteľka Martina Červeňáková

3. miesto NEW RACING LOVER PABLO

majiteľka Cristina Balzanelli

[Výsledky]

August 06, 2019

Meranie vipetov a talianskych chrtíkov

Do konca roka 2019 máte možnosť ešte využiť nasledujúce termíny meraní:

24.-25.8.2019 - Výstava chrtov, Mojmírovce

12.-13.10.2019 - StredoEurópske Coursing Derby, Liptovský Mikuláš

Riadne prihlásené vipety a talianske chrtíky sú premeriavané bez poplatku. Za premeriavanie vipetov a talianskych chrtíkov prihlásených priamo na mieste alebo po termíne uzávierky sa uhrádza poplatok 2 eurá.

UPOZORŇUJEME NA POVINNÉ TZV. DRUHÉ PREMERANIE VIPETA A TALIANSKEHO CHRTÍKA PRED ZAČIATKOM DOSTIHOVEJ / COURSINGOVEJ SEZÓNY, KTORÁ NASLEDUJE PO DOVŔŠENÍ 2 ROKOV VEKU PSA, KTORÉ MUSÍ BYŤ RIADNE ZAPÍSANÉ V LICENCII PSA. V OPAČNOM PRÍPADE JE LICENCIA NEPLATNÁ A DCK MÁ PRÁVO TAKÚTO LICENCIU STIAHNUŤ.

 

V prípade záujmu o meranie nám dajte vedieť termín, zašlite formálnu prihlášku a na meranie si prineste tréningovú knižku a licenčnú kartu.

Rozhodcovia oprávnení vykonávať meranie:

 

Iveta Vojteková

Vlastislav Vojtek

Ratmír Mozolák

Martin Dian

Roman Božik

Slavomíra Božiková

[Prihláška]

August 06, 2019

Register licencií, pracovné certifikáty

Od 23.07.2019 je správou a vystavovaním dostihových a coursingových licencií ako aj pracovných certifikátov poverená p. Michaela Vedrödyová. V prípade potreby ju kontaktujte na mailovej adrese dckslovensko@gmail.com

August 06, 2019

Licencia

 1. Záujemcovia o licenčné skúšky si vyžiadajú slovenskú tréningovú knižku vo svojom klube alebo na DCK.

 2. Pes musí pred licenčnými skúškami absolvovať minimálne 3 tréningové behy, ktoré musia byť zapísané v tréningovej knižke. DCK uznáva tréningové behy vykonané aj na zahraničných dráhach, musia však byť zapísané v slovenskej tréningovej knižke.

 3. Licenčné skúšky pozostávajú z absolvovania jedného čistého sólobehu a troch čistých spoločných behov. V rámci jedného dňa je možné vykonať u toho istého psa maximálne dva licenčné behy. DCK uznáva licenčné skúšky vykonané aj na zahraničných dráhach.

 4. Splnenie skúšok podlieha posúdeniu a schváleniu hlavným rozhodcom (dostihy) alebo rozhodcom pre coursing (coursing), ktorý to vyznačí v tréningovej knižke.

 5. Licenčné skúšky vykonané na coursingu sa nezapočítavajú do skúšok potrebných pre získanie dostihovej licencie. Ak už má pes vydanú licenciu pre coursing, a majiteľ psa má záujem získať dostihovú licenciu, musí pes absolvovať:                                    
  a) Licenčné skúšky na dostihovej dráhe, ktoré pozostávajú z absolvovania jedného čistého sólobehu a dvoch čistých spoločných behov. V rámci jedného dňa je možné vykonať u toho istého psa maximálne dva licenčné behy.                
  b) Splnenie skúšok podlieha posúdeniu a schváleniu rozhodcom, ktorý to vyznačí v tréningovej knižke.       
  c) Tréningové behy už nie je nutné dokladovať. 

 6. Po splnení licenčných skúšok zašle majiteľ psa vyplnenú žiadosť, kópiu preukazu o pôvode, kópiu tréningovej knižky, potvrdenie o členstve v klube registrátorovi dostihových a coursingových licencií, ktorý vydá po splnení ďalších podmienok (vek, zápis v nár. reg. atď.) dostihovú knihu s licenciou. Vystavenie dostihovej / coursingovej licencie je viazané na poplatok.

 7. Pes smie mať iba jednu licenčnú kartu podľa štátnej príslušnosti resp. trvalého pobytu majiteľa. Pri zmene štátnej príslušnosti majiteľa platí jeho nová licencia v krajine, kde má trvalé bydlisko; predchádzajúca licencia je automaticky neplatná, a nesmie s ňou pretekať.

 8. Pri predaji psa sa dostihová kniha a dostihová / coursingová licencia odovzdáva spolu so psom novému majiteľovi psa. Predajca je povinný nahlásiť registrátorovi licencií DCK predaj psa, aby mohli byť v licencii prevedené zmeny (nový majiteľ a adresa majiteľa psa), v prípade predaja do zahraničia vyňatie psa z evidencie SR.

 9. Pri nadobudnutí psa, slovenským majiteľom, s cudzou licenciou krytou FCI, vydá DCK na požiadanie majiteľom, po predložení pôvodnej licencie a preukazu o pôvode, slovenskú dostihovú / coursingovú licenciu. U psov podliehajúcich meraniu je povinné nové meranie na Slovensku určenými meracími rozhodcami.

 10. Importovaní psi musia byť zaregistrovaní v slovenskej plemennej knihe (SPKP), ktorú vedie Únia kynologických klubov (UKK), inak im nemôže byť vystavená licencia.

 11. V prípade nadobudnutia psa s licenciou, ktorá nie je krytá FCI, musí takýto pes vykonač licenčné skúšky v súlade s predpismi FCI a bodu 1 až 6.

Vyplnenú žiadosť, tréningovú knižku a preukaz o pôvode zasielajte poštou na adresu Slovenského klubu chovateľov chrtov popr. naskenované v elektronickej podobe na dckslovensko@gmail.com

[Žiadosť]

bottom of page